Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home Disclaimer

Disclaimer

Sharing is caring

Definities

1. Lion Internet met de diverse platforms die te vinden is op onze ‘Privacy statement‘ pagina, hierna te noemen: Lion Internet.

2. Content: al het door Lion Internet gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld- en geluidmateriaal, branded content, advertorials, merken en namen);

3. Lezer en/of gebruiker: eenieder die de content raadpleegt, zich registreert dan wel inlogt, reacties plaatst of anderszins betrokken is bij geplaatste content.

De informatie en Content op deze website worden met uiterste zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Rotterdam-010.nl/Lion Internet sluit alle aansprakelijkheid uit voor zowel directe als indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik op de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze website aangeboden producten of diensten. Aan de inhoud en content van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © Lion Internet:

Lion Internet behoudt alle rechten voor. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lion Internet. Alle handelsnamen (merken) en bedrijfsnamen zijn, waar van toepassing, geregistreerd.